آپارتمان خوب با دسترسی عالی در کرج، آپارتمان با تمام امکانات در کرج، آپارتمان با نور مناسب در کوی ولیعصر کرج، اجاره آپارتمان با دکوراسیون داخلی عالی، آپارتمان با دو خواب مناسب برای اجاره، آپارتمان با متراژ 80 متر مربع در منطقه ولیعصر کرج، رهن آپارتمان در منطقه کوی ولیعصر کرج 31.000.000 تومان، اجاره آپارتمان در کرج 500.000 تومان

اجاره آپارتمان خوش نقشه در ولیعصر کرج، آپارتمان با نمای زیبا در کرج، اجاره آپارتمان با نقشه کاربری خوب در کرج، آپارتمان با 2 خواب، آپارتمان با متراژ 77 متر مربع در کرج، رهن آپارتمان در منطقه ولیعصر کرج 80.000.000 تومان، اجاره آپارتمان در ولیعصر کرج 750.000.000 تومان

آپارتمان با موقعیت خوب، رهن کامل آپارتمان نورگیر با دسترسی خوب، آپارتمان باز سازی شده مناسب برای رهن، آپارتمان با متراژ بزرگ، رهن آپارتمان با 3 خواب در کرج، آپارتمان با متراژ 155 متر مربع در منطقه ولیعصر کرج، رهن کامل آپارتمان در منطقه ولیعصر کرج 120.000.000 تومان

آپارتمان با ورود از درب شمالی در کرج، آپارتمان با نمای زیبا، رهن و اجاره آپارتمان با 2 خواب دلباز، آپارتمان با متراژ بزرگ در کرج، رهن آپارتمان با متراژ 140 متر مربع در منطقه ولیعصر کرج، رهن آپارتمان در ولیعصر کرج 10.000.000 تومان، اجاره اپارتمان خوب در منطقه ولیعصر کرج 600.000 تومان

آپارتمان در منطقه خوب کرج، اجاره آپارتمان باز سازی شده در کرج، آپارتمان شمالی جنوبی برای رهن در کرج، رهن آپارتمان با 2 خواب در کرج، آپارتمان با متراژ 130 متر مربع در ولیعصر کرج، رهن آپارتمان در منطقه ولیعصر کرج 10.000.000 تومان، اجاره آپارتمان خوب در منطقه ولیعصر کرج 500.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان باز سازی شده، آپارتمان با نقشه کاربری خوب، آپارتمان شمالی جنوبی، اجاره آپارتمان در ولیعصر کرج، آپارتمان با ورود از درب شمالی، آپارتمان با موقعیت خوب، رهن و اجاره آپارتمان دلباز، آپارتمان خوب با دسترسی عالی در کرج

 

ارسال پاسخ