به گزارش سایت اخبار مسکن

با افزایش جمعیت میزان تقاضا برای خرید و یا اجاره آپارتمان های مسکونی بیشتر می شود. شرایط اقتصادی موجود در کشور باعث بروز مشکلاتی برای سازندگان در ساخت آپارتمان های مسکونی و واحدهای تجاری شد.

به دلیل گران بودن واحدهای مسکونی ساخته شده و استفاده از مصالح ساختمانی گران قیمت می توان گفت که با وجود افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان های مسکونی، به دلیل گران بودن قیمت واحدهای مسکونی ساخته شده، اقشار مختلف توان خرید واحدهای مسکونی گران قیمت را ندارند.

به دلیل عدم فروش آپارتمان های مسکونی ساخته شده و کاهش نقدینگی و سرمایه سرمایه گذاران در بخش ساخت و ساز آپارتمان ها و واحدهای مسکونی، ساخت آپارتمان های مسکونی دچار رکود شده است.

با کاهش ساخت واحدهای مسکونی و خالی ماندن واحدهای مسکونی ساخته شده به دلیل گران بودن قیمت، باعث بروز مشکلاتی در زمینه صنعت مسکن شده است. با کاهش بخش ساخت و ساز آپارتمان های مسکونی می توان گفت که وضعیت اشتغال هم با مشکلات مختلفی مواجه خواهد شد.

با کاهش اشتغال و کاهش ساخت آپارتمان های مسکونی وضعیت اقتصادی کشور با بحران جبران ناپذیری مواجه خواهد شد. دولت برای حل مشکلات ساخت و ساز و عدم نقدینگی سرمایه داران در بخش ساخت واحدهای مسکونی، تسهیلاتی را برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار آن ها قرار می دهد.

تسهیلاتی که بانک ها برای بخش ساخت واحدهای مسکونی در اختیار سازندگان قرار می دهند به دلیل سود های 24 درصد، در حل مشکلات مربوط به ساخت و ساز واحدها و آپارتمان های مسکونی، چاره ساز نبوده است.

ساخت وساز واحدهای مسکونی در صورتی رونق پیدا می کند که تسهیلاتی که بانک ها برای بخش ساخت و ساز آپارتمان های مسکونی در اختیار سازندگان قرار می دهند، با سود کمتری در اختیار آن ها قرار داده شود.

کلمات کلیدی: ساخت و ساز واحدهای مسکونی، کاهش اشتغال، وضعیت اقتصادی کشور، عدم نقدینگی سرمایه داران در بخش ساخت واحدهای مسکونی، تسهیلات بانک ها، افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان های مسکونی

ارسال پاسخ