با افزایش جمعیت در شهر ارومیه و مهاجرت تعداد زیادی از روستاییان به دلیل بیکاری به شهر باعث ایجاد معضلاتی در شهر ارومیه شده است.

رشد جمعیت و نبود فضای کافی برای ساخت آپارتمان ها و واحدهای مسکونی باعث بروز مشکلاتی در شهر ارومیه شده است. از جمله مشکلات و معضلات مهم در این شهر این موضوع است که تعداد ساکنین در آپارتمان ها و واحد های مسکونی در حاشیه شهر افزایش یافته است و این امری نگران کننده است.

از جمله راهکارهای کاهش جمعیت خانواده ها که در آپارتمان ها و واحدهای مسکونی خارج از شهر زندگی می کنند، نوسازی بافت های فرسوده و ساخت و ساز خانه های کلنگی می باشد.

با اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده شهر ارومیه و ملک های قدیمی که مناسب برای زندگی نیستند می توان تا حدودی از جمعتی که در آپارتمان ها و واحدهای مسکونی حاشیه شهر ارومیه زندگی می کنند کاهش داد

مجتمع های مسکونی مسکن مهر در ارومیه به دلیل نقایصی که دارد دارای متقاضیان کمی می باشد. رفع نقایص آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی مسکن مهر تا حدود زیادی می تواند در بهبود وضعیت حاشیه نشینان شهر موثر باشد.

میزان رشد و افزایش جمعیت در مناطق حاشیه نشین در ارومیه باعث ایجاد آلودگی بیشتر و کم شدن فضای سبز در این شهر می شود.

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: امیدوار است که مقدمات طرح جامع ارومیه شرو ع شود و هر چه سریع تر تکلیف خانواده هایی که در آپارتمان ها و واحدهای مسکونی حاشیه شهرها زندگی می کنند مشخص شود.

در حال حاضر مهم ترین موضوع قابل بررسی در ارومیه رسیدگی به حاشیه نشینان شهر است که این رقم به بیش از 200 هزار حاشیه نشین رسیده است.

کلمات کلیدی: حاشیه نشینان در ارومیه، نقایص آپارتمان ها، مقدمات طرح جامع، افزایش جمعیت، مجتمع مسکونی، نو سازی بافت های فرسوده، ساخت خانه های کلنگی، کم شدن فضای سبز

منبع خبر

ارسال پاسخ