به گزارش سایت اخبار مسکن

تکان خوردن بازار مسکن و تحرک موجود در آن شامل خرید و فروش مسکن و خانه در تعداد بالا و معاملات زیاد در این زمینه می باشد به نحوی که تحرک معاملات انجام شده در این بازار به شکل مناسبی صورت بگیرد و کاملا قابل تشخیص باشد.
خروج به شکل درست از رکود موجود در بخش مسکن شامل خرید و فروش انواع خانه و فروش خانه ها و آپارتمان های نوساز و بهتر شدن وضعیت بازار مسکن به عنوان یک بازار مصرفی مناسب جهت سکونت خریداران می باشد که مستلزم خرید و فروش آپارتمان ها و ساختمان های نوساز می باشد.
همان طور که می دانیم قدرت خرید و توان اقتصادی مردم برای مسکن پایین می باشد و وضعیت اقتصادی در حال حاضر و در سال های اخیر به گونه ای نیست که متقاضیان خانه دار شدن بتوانند به راحتی اقدام به خرید خانه نمایند در نهایت مسکن و خانه های نوساز به همین شکل کلید نخورده و فروش نرفته باقی می مانند و بازار ساخت و ساز نیز راکد می ماند.
وام دهی بانک ها و پرداخت تسهیلات با مبلغ بالاتر برای خرید مسکن به اندازه ای نمی باشد که بتواند بازار مسکن را برای خرید و فروش به شکل قابل توجهی رونق دهد و از این رو بازار مسکن همچنان راکد است و رونق خیلی زیادی ندارد.
اگر شرایط وام دهی و تسهیلات برای خرید خانه مناسب باشد و وضعیت اقتصادی افرد به گونه ای باشد که بتوان وضعیت بازار مسکن را در حال رونق دید می توان به آینده اقتصادی در مورد مسکن و ساخت و ساز امیدوار بود.
کلمات کلیدی: وضعیت بازار مسکن، ساخت و ساز، خرید مسکن، بازار ساخت و ساز، قدرت خرید مسکن، خانه نوساز، خرید و فروش آپارتمان، خرید و فروش خانه، ساختمان های نوساز، رکود مسکن، خرید و فروش مسکن

ارسال پاسخ