به گزارش سایت اخبار مسکن

فروش آپارتمان نقلی در تهران، آپارتمان با نمای سنگی در تهران، خرید آپارتمان با سن بنای 11 سال در تهران، خرید آپارتمان با نقشه خوب ساختمانی در تهران، خرید آپارتمان شمالی و نورگیر در تهران، فروش آپارتمان با دسترسی خوب در منطقه علی آباد تهران، فروش آپارتمان با سند 6 دانگ در تهران، آپارتمان خوش ساخت در منطقه علی آباد تهران، فروش آپارتمان با 2 اتاق نورگیر در تهران، خرید آپارتمان با متراز 68 متر مربع در تهران، قیمت فروش آپارتمان در منطقه علی آباد تهران 105.000.000 تومان

فروش آپارتمان با متراژ مناسب در تهران، آپارتمان با نمای سنگی در منطقه علی آباد تهران، خرید آپارتمان با سن بنای 13 سال در تهران، خرید آپارتمان با دسترسی خوب در تهران، خرید آپارتمان شمالی جنوبی در تهران، فروش آپارتمان دارای پارکینگ در منطقه علی آباد تهران، فروش آپارتمان سند دار در تهران، آپارتمان خوش ساخت بدون پرتی در منطقه علی آباد تهران، فروش آپارتمان با 2 اتاق روشن در تهران، خرید آپارتمان با متراز 81 متر مربع در تهران، قیمت فروش آپارتمان در منطقه علی آباد تهران 150.000.000 تومان

فروش آپارتمان با طراحی دکوراسیون داخلی جدید در تهران، آپارتمان با نقشه خوب ساختمانی در تهران، خرید آپارتمان با سن بنای 11 سال در تهران، خرید آپارتمان در کوچه خلوت در تهران، خرید آپارتمان نورگیر با موقعیت شمالی در تهران، فروش آپارتمان دارای نور پردازی خوب در تهران، آپارتمان 2 واحدی در منطقه علی آباد تهران، فروش آپارتمان با 2 اتاق در تهران، خرید آپارتمان با متراز 100 متر مربع در تهران، قیمت فروش آپارتمان در منطقه علی آباد تهران 169.000.000 تومان

فروش آپارتمان با امکانات کامل در تهران، آپارتمان با نمای سنگی در منطقه علی آباد تهران، خرید آپارتمان با سن بنای 10 سال در تهران، خرید آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، خرید آپارتمان با ورود از درب شمالی در تهران، فروش آپارتمان با دسترسی خوب در منطقه علی آباد تهران، فروش آپارتمان با سند در تهران، آپارتمان خوش ساخت در تهران، فروش آپارتمان با 2 اتاق کاغذ دیواری شده در تهران، خرید آپارتمان با متراز 90 متر مربع در تهران، قیمت فروش آپارتمان در منطقه علی آباد تهران 160.000.000 تومان

کلمات کلیدی: فروش آپارتمان نقلی در تهران، آپارتمان با نمای سنگی در تهران، خرید آپارتمان با سن بنای 11 سال در تهران، خرید آپارتمان با نقشه خوب ساختمانی در تهران، خرید آپارتمان شمالی و نورگیر در تهران، فروش آپارتمان با دسترسی خوب در منطقه علی آباد تهران، فروش آپارتمان با سند 6 دانگ در تهران، آپارتمان خوش ساخت در منطقه علی آباد تهران

منبع: ساکنین

ارسال پاسخ