برای خرید و معامله آپارتمان های مسکونی و واحدهای ساختمانی که در یک سازه کنار یکدیگر قرار دارند باید نکاتی را در هنگام معامله مورد نظر قرار داد و واحدهای مسکونی که دارای ویژگی ها و خصوصیات مشخص می باشند در نهایت می توانند بیشترین رضایت را از خرید و معامله برای خریدار خانه به ارمغان آورند.

ساختمان های مسکونی چند واحدی و یا آپارتمان های چند واحدی با تعداد بالا و چند طبقه که عموما برای خرید وجود دارد به صورت چند واحد در یک طبقه از ساختمان و یا دو واحدی و در موارد زیادی نیز به صورت تک واحدی دیده می شوند که مزیت و مناسب بودن خانه های تک واحدی نسبت به  آپارتمان های چند واحدی بیشتر می باشد و اغلب ترجیح بر خرید واحدهایی است که تعداد آنها در یک طبقه کمتر است.

از نظر کارشناسان مسکن و مشاوران املاک در این زمینه تعداد واحدهایی که در کل  ساختمان واقع شده اند از 15 تا 30 واحد در حد خوب و مناسب می باشد و تعداد واحدهای بیشتر از این در یک ساختمان خیلی مطلوب نبوده و باعث شلوغی ساختمان خواهد شد و ساکنان آن اذیت می شوند و به این ترتیب مدیریت داخلی ساختمان نیز با مشکل مواجه می شود.

تعداد زیاد واحدهای موجود در یک ساختمان و به خصوص تعداد زیاد واحدهای آپارتمانی در یک طبقه سبب می شود که رفت و آمد در راهروها زیاد شده و شلوغی ایجاد شود و طبیعتا اگر تعداد واحدهای یک طبقه خیلی زیاد باشد و درب ورودی آنها نزدیک و چسبیده به هم باشد این شلوغی در ساختمان بیشتر احساس می شود.

بهتر است آپارتمان و واحدهایی که برای خرید انتخاب می شوند از نظر تعداد واحدهای کنار هم در یک طبقه به صورت تک واحدی باشد و اگر تعداد بیشتر بود درب ورودی آنها بهتر است روبروی هم قرار داشته باشد.

کلمات کلیدی: واحدهای ساختمان، واحدهای یک طبقه، کارشناسان مسکن، شلوغی ساختمان، مدیریت داخلی ساختمانف ساختمان چند واحدی، آپارتمان چند واحدی، خرید آپارتمان، واحدهای مسکونی، رضایت خریدار

ارسال پاسخ