خرید و فروش زمین خوب در گرگان، زمین با موقعیت عالی در گرگان، فروش زمین دارای سند 6 دانگ در گرگان، خرید زمین با 15 متر بر در گرگان، فروش زمین با متراژ 436 متر، قیمت فروش زمین در گرگان 1.09.000.000 تومان

فروش زمین با قیمت مناسب، فروش زمین بدون پارکینگ و خط تلفن، معامله زمین دارای سند 6 دانگ در گرگان، فروش زمین با متراژ 100 متر مربع، قیمت فروش زمین در گرگان 150.000.000 تومان

خرید و فروش زمین با موقعیت خوب در گرگان،  فروش زمین با متراژ  عالی، معامله زمین در گرگان با سند  دانگ،فروش زمین با متراژ 200 متر مربع، قیمت فروش زمین در گرگان 2.000.000.000 تومان

فروش زمین دیوارکشی شده در گرگان، زمین مناسب برای ساخت، خرید زمین دارای پروانه ساخت 2 طبقه، فروش زمین  با متراژ 200 متر، زمین با موقعیت خوب در گرگان 80.000.000 تومان

فروش زمین دارای پروانه ساخت، فروش زمین با  امکان ساخت 45 متر بالکن در گرگان، زمین دارای امکان ساخت 16 متر انباری، فروش زمین با امکان 90 متر تجاری در گرگان، امکان ساخت زمین در 2 طبقه مسکونی در گرگان، فروش زمین دارای 11 متر بر در گرگان، قیمت فروش زمین در گرگان 440.000.000 تومان

فروش زمین با موقعیت خوب، معامله زمین در منطقه خوب گرگان، فروش زمین دارای سند در گرگان، زمین با 14 متر بر در گرگان، قیمت فروش زمین در گرگان 220.000.000 تومان

فروش زمین با موقعیت ساخت و ساز، زمین بدون خط تلفن و پارکینگ در گرگان، خرید و فروش زمین سند دار در گرگان، زمین مناسب برای فروش در گرگان 240.000.000 تومان

کلمات کلیدی: فروش زمین با موقعیت ساخت و ساز، فروش زمین دیوارکشی شده در گرگان، زمین با موقعیت خوب در گرگان، معامله زمین در منطقه خوب گرگان، خرید زمین دارای پروانه ساخت

ارسال پاسخ