به گزارش سایت اخبار مسکن

ظرفیت ساخت واحدهای مسکونی در تمام شهرها به صورت محدود می باشد. رشد بیش از حد جمعیت در شهر تهران موجب کمبود فضا برای ساخت واحدهای مسکونی و کمبود زمین های قابل ساخت شده است.

ساخت آپارتمان ها و واحدهای مسکونی نیازمند زمین هایی است که برای ساخت و ساز مناسب باشد. افزایش جمعیت و افزایش ساخت واحدهای مسکونی در شهر تهران موجب شده تا فضای زیادی برای ساخت و ساز ساختمان ها و مجتمع های مسکونی باقی نماند.

ساخت مجتمع های مسکونی در شهر تهران موجب شده تا بیشترین فضای شهر تهران پر از آپارتمان ها و واحدهای مسکونی با تعداد زیاد شود. و این موضوع جایی برای محیط زیست در این شهر باقی نگذاشته است.

زمانی که ساخت آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی افزایش یابد و سرسبزی در شهرها از بین برود، زیبایی در فضای شهرها هم از بین خواهد رفت. کمبود فضای سبز در شهرها در روحیه مردم ساکن در آن شهر تاثیر گذار است.

در شهر تهران به دلیل جمعیت ساکن در آن ساخت واحدهای مسکونی و مجتمع های تجاری در اولویت بوده است. ساخت بیش از حد واحدهای مسکونی و مجتمع های تجاری در شهر تهران موجب شده تا ساخت و ساز در این شهر از اعتدال خارج شود و آلودگی را افزایش دهد.

ساخت مجتمع های مسکونی و آپارتمان های مسکونی گران قیمت نتوانست کمکی به خانه دار شدن خانوارهای ساکن در شهر تهران کند. و ساخت واحدهای مسکونی گران قیمت موجب افزایش حاشیه نشینی در اطراف این شهر شد. ساخت واحدهای مسکونی با بی توجهی به نیاز های مردم شهرهای مختلف، نابودی فضای سبز را در پی خواهد داشت.

ساخت واحدهای مسکونی با حفظ اعتدال در شهرهای مختلف و استفاده از مصالح ساختمانی خوب برای پیش گیری از هدر رفت انرژی و جلوگیری از آلودگی هوا از جمله راهکارهای حفظ محیط زیست و سرسبزی فضای شهرهای مختلف می باشد.

کلمات کلیدی: ساخت واحدهای مسکونی با حفظ اعتدال در شهرهای مختلف، پیش گیری از هدر رفت انرژی، راهکارهای حفظ محیط زیست، افزایش حاشیه نشینی، مجتمع های تجاری، نابودی فضای سبز

ارسال پاسخ