به گزارش سایت اخبار مسکن

رهن آپارتمان متراژ بزرگ در تهران، آپارتمان با امکانات کامل در تهران، رهن و اجاره آپارتمان دارای کمد دیواری بزرگ، آپارتمان با دسترسی راحت به مرکز خرید، رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه با ساخت خوب در تهران، آپارتمان با نمای سنگی در تهران، اجاره آپارتمان نقاشی شده و تمیز در تهران، رهن و اجاره آپارتمان کاغذ دیواری شده با نورپردازی عالی، اجاره آپارتمان با 2 اتاق آفتاب گیر در تهران، آپارتمان با متراژ 130 متر در منطقه کریم خان زند تهران، رهن کامل آپارتمان در منطقه کریم خان زند 115.000.000 تومان

رهن آپارتمان با نقشه کاربری خوب در تهران، آپارتمان با امکانات فول در منطقه کریم خان زند تهران، رهن و اجاره آپارتمان دارای پارکینگ و انباری، آپارتمان با نمای سنگی در تهران، رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه و بدون پرتی در تهران، آپارتمان 2 واحدی در تهران، اجاره آپارتمان شمالی جنوبی در تهران، رهن و اجاره آپارتمان کاغذ دیواری شده با نورپردازی خوب، اجاره آپارتمان با 2 اتاق کاغذ دیواری شده در تهران، آپارتمان با متراژ 150 متر در منطقه کریم خان زند تهران، رهن کامل آپارتمان در منطقه کریم خان زند 130.000.000 تومان

رهن آپارتمان با طراحی دکوراسیون داخلی جدید در تهران، آپارتمان با امکانات فول در تهران، رهن و اجاره آپارتمان با موقعیت خوب مکانی در تهران، آپارتمان با دسترسی خوب به مرکز خرید، رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه در تهران، آپارتمان با نمای سنگی در تهران، اجاره آپارتمان در محیط آرام در تهران، رهن و اجاره آپارتمان 2 واحدی در تهران، اجاره آپارتمان با 2 اتاق با نور مناسب در تهران، آپارتمان با متراژ 140 متر در منطقه کریم خان زند تهران، رهن آپارتمان در منطقه کریم خان زند 50.000.000 تومان، اجاره آپارتمان در منطقه کریم خان زند 500.000 تومان

رهن آپارتمان خوش نقشه در تهران، آپارتمان با امکانات فول در تهران، رهن و اجاره آپارتمان دارای نورپردازی خوب، آپارتمان با طراحی دکوراسیون داخلی جدید، رهن و اجاره آپارتمان با ساخت خوب در تهران، آپارتمان با نمای سنگی در تهران، اجاره آپارتمان با موقعیت شمالی در تهران، رهن و اجاره آپارتمان کاغذ دیواری شده، اجاره آپارتمان با 3 اتاق دلباز در تهران، آپارتمان با متراژ 150 متر در منطقه کریم خان زند تهران، رهن کامل آپارتمان در منطقه کریم خان زند 135.000.000 تومان

کلمات کلیدی: رهن آپارتمان با نقشه کاربری خوب در تهران، آپارتمان با امکانات فول در منطقه کریم خان زند تهران، رهن و اجاره آپارتمان دارای پارکینگ و انباری، آپارتمان با نمای سنگی در تهران، رهن و اجاره آپارتمان خوش نقشه و بدون پرتی در تهران

ارسال پاسخ