به گزارش سایت اخبار مسکن

رهن کامل آپارتمان در منطقه جردن تهران، آپارتمان خوش ساخت با نمای سنگی، اجاره آپارتمان 2 واحدی با امکانات خوب، اجاره آپارتمان شیک با متراژ مناسب، آپارتمان با دسترسی خوب به منطقه، اجاره آپارتمان در طبقه 2 ساختمان، آپارتمان با دکوراسیون داخلی مدرن، آپارتمان واقع در کوچه پهن در منطقه جردن تهران، رهن کامل آپارتمان با 2 اتاق، آپارتمان با متراژ 98 متر مربع، رهن کامل آپارتمان در منطقه جردن تهران 215.000.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان با متراژ بزرگ در منطقه جردن تهران، آپارتمان شیک با نمای جدید، اجاره آپارتمان آفتاب گیر در تهران، اجاره آپارتمان با کف پارکت، آپارتمان با دسترسی خوب به منطقه، اجاره آپارتمان در طبقه 3 ساختمان، آپارتمان با طراحی داخلی جدید، آپارتمان واقع در منطقه آرام تهران، رهن آپارتمان با 3 اتاق دارای امکانات خوب، آپارتمان با متراژ 130 متر مربع، رهن آپارتمان در منطقه جردن تهران 30.000.000 تومان، اجاره آپارتمان در تهران 4.000.000 تومان

اجاره آپارتمان لوکس با بهترین امکانات در منطقه جردن تهران، آپارتمان خوش ساخت با نقشه خوب ساختمانی، اجاره آپارتمان خوش نقشه و بدون پرتی، اجاره آپارتمان با متراژ بزرگ، آپارتمان با دسترسی خوب به منطقه، آپارتمان در منطقه خوب تهران، آپارتمان نورگیر در منطقه جردن تهران، رهن آپارتمان با 3 اتاق دارای کمد دیواری، آپارتمان با متراژ 156 متر مربع، رهن آپارتمان در منطقه جردن تهران 150.000.000 تومان، اجاره آپارتمان در تهران 7.000.000 تومان

رهن کامل آپارتمان با متراژ بزرگ و لوکس در تهران، آپارتمان خوش نقشه با امکانات فول، اجاره آپارتمان تک واحدی، اجاره آپارتمان با طراحی داخلی جدید، آپارتمان با موقعیت خوب در تهران، اجاره آپارتمان شمالی جنوبی 2 بر، آپارتمان با دکوراسیون داخلی مدرن، آپارتمان تمیز و دلباز در منطقه جردن تهران،  رهن کامل آپارتمان با 4 اتاق، آپارتمان با متراژ 220 متر مربع، رهن کامل آپارتمان در منطقه جردن تهران 330.000.000 تومان

کلمات کلیدی: رهن و اجاره آپارتمان در منطقه جردن تهران، آپارتمان خوش ساخت با نمای سنگی، اجاره آپارتمان با امکانات خوب، اجاره آپارتمان شیک با متراژ مناسب، آپارتمان با دسترسی خوب به منطقه

 

 

ارسال پاسخ