به گزارش سایت اخبار مسکن

در بازار رهن و اجاره خانه های مختلف با متراژ گوناگون و فضای مختلف موجود و ساخته شده دارای شرایط مختلفی از نظر سازه و معماری می باشند که از واحدهای مسکونی کوچک تا آپارتمان هایی با متراژ بزرگ دارای تنوع می باشند و هر نوع بزرگ و کوچک قیمتی مختلف دارد..

برای این که خانه و ملک در نظر گرفته شده از نظر قیمتی برای فروش هماهنگ با مبلغ اجاره آن باشد باید با متراژ خانه مورد نظر هماهنگ بوده و یکی از عواملی که بر تعیین قیمت رهن و اجاره موثر است متراژ خانه و بزرگی و کوچکی آن در سبک های مختلف می باشد که در نهایت سبب بیشتر یا کمتر شدن مبلغ اجاره بها می شود.

در پایتخت و عموما در شهرهای بزرگ، بیشترین تعداد تقاضا برای اجاره کردن خانه در مرکز شهر می باشد و بیشترین خانه هایی که در تهران و شهرستان ها بیشتر مورد اجاره واقع می شوند بین متراژ 50 تا 80 متر می باشد و این متراژ بیشترین طرفداران را دارد.

برای رهن و اجاره خانه می توان مناطق مختلف در محدوده های مشخص از پایتخت و شهرهای مختلف را در نظر داشت و با توجه به شرایط محیطی و مناسب، قیمت خانه را مورد بررسی قرار داد.

خانه انتخاب شده با وسعت بیشتر برای اجاره نشینی اگر در منطقه ای مناسب تر و خوب تر واقع شده باشد در نهایت قیمت رهن و اجاره آن بالاتر می رود چون در واقع قیمت فروش آن خانه بالا می باشد و در نهایت وقتی قیمت خرید خانه بیشتر باشد در نهایت اجاره بها نیز بیشتر می شود.

کلمات کلیدی: رهن و اجاره، قیمت خرید خانه، اجاره بها، رهن و اجاره خانه، اجاره خانه، قیمت رهن و اجاره، متراژ خانه، وسعت خانه، واحدهای مسکونی کوچک، آپارتمان های بزرگ، بازار رهن و اجاره، خانه های مختلف

ارسال پاسخ