به گزارش سایت اخبار مسکن

انتخاب نمای ساختمانی در طراحی نمای خارجی ساختمان ها و آپارتمان های مسکونی حائز اهمیت است. انتخاب نمای مناسب در ساختمان های مسکونی در حفاظت از ساختمان های مسکونی نقش بسزایی دارد.

برای انتخاب نمای ساختمان ها و آپارتمان های مسکونی در وهله اول باید مسئله ایمنی ساختمان های مسکونی را در نظر داشت. ایمنی ساختمان ها و آپارتمان های مسکونی مهم تر از زیبایی نماهای ساختمانی است.

در بین نماهای ساختمانی استفاده از نماهای شیشه ای در بسیاری از آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی دیده می شود. استفاده از نماهای شیشه ای در آپارتمان های مسکونی نمی تواند عایق مناسبی برای صدا و حرارت باشد.

نمای شیشه ای به دلیل این که نور را از خود عبور می دهد موجب گرم شدن فضای داخلی آپارتمان های مسکونی می گردد. استفاده از نماهای شیشه ای طرفداران چندانی ندارد.

از نظر مقاومت نماهای شیشه ای باید گفت که در مقابل نماهای سنگی از مقاومت کمتری در برابر زلزله و آتش سوزی برخوردار می باشد. در مناطق گرمسیر به دلیل گرم بودن هوا استفاده از نماهای ساختمانی شیشه ای پیشنهاد نمی شود.

با وجود تنوع نماهای مختلف در بخش ساخت و ساز نماهای ساختمانی که با استفاده از سنگ های مرغوب مورد استفاده قرار می گیرد، بیشترین کاربرد را در ساخت آپارتمان های مسکونی نوساز دارد.

به کارگیری نماهای شیشه ای در آپارتمان های مسکونی در کنار معایبی که دارد دارای مزایای مختلفی نیز می باشد. به کارگیری نماهای شیشه ای در فضای خارجی ساختمان ها و خانه های مسکونی به زمان کمتری نیاز دارد.

به طور کلی می توان گفت تاثیر نماهای شیشه ای را در سرعت بخشیدن به کار ساخت و ساز واحدهای مسکونی نباید نادیده گرفت. استفاده از نماهای شیشه ای موجب صرف هزینه های کمتری می باشد.

کلمات کلیدی: به کارگیری نماهای شیشه ای در آپارتمان های مسکونی، ساخت و ساز واحدهای مسکونی، آپارتمان های مسکونی نوساز، نماهای سنگی، انتخاب نمای مناسب، حفاظت از ساختمان های مسکونی، استفاده از سنگ های مرغوب

ارسال پاسخ