به گزارش سایت اخبار مسکن

معماری توی دوره های مختلف برای سازه های مختلف، متفاوت است و ساختمون های مختلف توی دوره های متفاوت با سبک خاصی در همون دوره ساخته شدن که زیبا و تک برای همون دوره و دوره های بعدی هستند. معماری جدید که بیشتر با سبک مدرن همخونی داره برای ساخت بیشتر خونه و سازه های جدید ازش استفاده میشه. خونه های جدید با معماری مدرن و ساده فضای زیبایی رو داخل شهر به وجود میارن. معماری جدید طرفداران خیلی زیادی داره.

ارسال پاسخ