به گزارش سایت اخبار مسکن

معماری خانه های چوبی معمولا در شهرهای شمال کشور بیشتر از شهرهای دیگر کاربرد دارد. استفاده از معماری با استفاده از وسایل چوبی در ایجاد فضایی زیبا نقش اساسی دارد. معماری خانه های چوبی در کنار استفاده از نور پردازی مناسب در فضای داخلی، فضایی شاد را به وجود می آورد. در معماری خانه های چوبی استفاده از کفپوش هایی که دارای رنگ متفاوتی با وسایل چوبی هستند فضایی متنوع و خاص را ایجاد می کند.

ارسال پاسخ